Поставете курсора на съответния магазин или офис, за да видите квадратурата му

Магазин 1 - общо РЗП - 52.62 кв.м. Магазин 2, общо РЗП - 34.92 кв.м. Магазин 3, общо РЗП - 32.59 кв.м. Магазин 4, общо РЗП - 51.69 кв.м. Магазин 5, общо РЗП - 77.69 кв.м. Магазин 6, общо РЗП - 42.85 кв.м. Магазин 7, общо РЗП - 74.02 кв.м. Офис 1, общо РЗП - 72.30 кв.м.